Soňa

Soňa je študentka Pedagogickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave. V štúdiu sa špecializuje na slovenčinu a francúzštinu, ale zaujíma sa o výchovu detí v každom veku a ako dobrovoľníčka funguje v Slovenskom skautingu už 10 rokov. Verí v lepšiu budúcnosť, a tomu chce pomôcť práve učením mladých ľudí.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Učím rada, pretože som to objavila ako moju cestu a vidím v tom veľký zmysel.

Učiteľ nemôže existovať bez …
… žiaka, preto to beriem ako súčasť balíka moja (budúca) práca a už teraz sa teším na mojich študentov.

Ako najradšej oddychuješ?
Najradšej oddychujem v prírode – na horách či v dolinách, s priateľmi alebo často aj sama.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Na každej škole by sa malo trénovať kritické myslenie. Pokojne by som tomu venovala celý jeden predmet, ale dá sa (a mohlo by sa) to aplikovať aj v rámci akéhokoľvek predmetu.