Lektor Štefan

Štefan študuje magisterský program v angličtine s názvom Cognitive Science. Je to najmä vedecko-výskumný program.
Má rád jednoduché logické problémy a ich diskutovanie so žiakmi.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rád učíš?
Je to príjemný pocit vedieť druhému človeku pomôcť nájsť pochopenie v určitom probléme. Či už je to matematika, fyzika, ale ja úplne bežné veci.