FAQ EDMODO – Kde nájdem materiály, ktoré lektor zdieľal ? Ako si ich stiahnem ?

Kde nájdem materiály, ktoré lektor zdieľal ? Ako si ich stiahnem ?

Po tom, ako sa prihlásite do svojho študentského účtu, príspevky, ktoré s Vami lektori v jednotlivých kurzoch zdieľajú sa zobrazia v strednej časti stránky. Rolovaním nižšie môžte nájsť aj staršie príspevky. Pre jednoduchšie nájdenie materiálov je však vhodnejšie zvoliť si kurz v paneli s odkazmi na virtuálne triedy v ľavej časti stránky. Kliknutím na kurz, v ktorom chcete materiály nájsť, budete presmerovaní na príspevky v tomto kurze:

Príspevky sú v jednotlivých kurzoch zobrazené podobne ako na domovskej stránke. Lektor s Vami bude pravidelne zdieľať príspevky, ktoré sa skladajú z textu (opis hodiny, pokyny k riešeniu a podobne) a materiálov (dokumenty, pracovné listy). Ak v jednom príspevku lektor zdieľa viac než iba jeden súbor, pre zobrazenie všetkých súborov je nutné kliknúť na tlačidlo pre viac príloh:

Po kliknutí na tlačidlo pre viac príloh, sa zobrazia všetky zdieľané súbory:

Pre stiahnutie niektorého zo súborov je nutné myšou prejsť na dokument, ktorý chceme stiahnuť. Zobrazí sa tlačidlo pre viac možností. Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazia dve možnosti – stiahnuť (“Download“) a uložiť do batoha (“Add to Backpack“). Pre stiahnutie kliknite na možnosť stiahnuť (“Download“):

Možnosť pridania do batohu uloží súbor do žiakovho “osobného batohu” priamo na dómene Edmoda. Dokumenty sú tak uložené aj pre neskoršie stiahnutie na študentskom účte.

Nepomohol Vám tento návod ?