Tatiana

Tatiana vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave.
Má bohaté skúsenosti s doučovaním pri príprave na prijímacie pohovory do osemročného gymnázia, na odborné školy aj testovanie 9. Rada číta, trávi čas s rodinou a priateľmi, chodí do prírody.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Rada učím, lebo je úžasne vidieť mladých ľudí, ktorí sa pýtajú a chcú vedieť viac. Je napĺňajúce odovzdávať skúseností a vedomosti iným. Baví ma vymýšľať nové spôsoby, aby žiaci lepšie pochopili učivo. Teší ma, keď sa žiaci tešia na hodiny slovenčiny.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Umenie komunikácie

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Nikdy nezabudnem na svoju učiteľku dejepisu na základnej škole a tiež nikdy nezabudnem na viacerých učiteľov z gymnázia, ktorí vedeli pútavo, často aj s humorom, odovzdávať vedomosti a zároveň boli pre študentov priateľmi a poradcami.

Učiteľ nemôže existovať bez …
bez pekného zápisníka,diára, pera a ešte krajšej šálky na kávu 🙂