Test z matematiky – Prípravný kurz na prijímačky na 8-ročné gymnáziá

Online test z matematiky

Prípravný kurz na prijímačky na 8-ročné gymnáziá

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 18 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 60 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou, úlohy s viacerými správnymi odpoveďami a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou (vpisovanie výsledku).
  • Pri odpovediach s jednotkami, jednotku nevpisuj, VŽDY VPISUJ IBA ČÍSLO!
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby si sa dozvedel/a svoju skutočnú úroveň znalostí.

Prajeme Ti veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa
Otázka 1 z 18

Ktoré z uvedených čísel je po zaokrúhlení na stovky menšie ako po zaokrúhlení na desiatky aj po zaokrúhlení na tisícky?

Otázka 2 z 18

Vypočítaj:
8 . 41 - (3 . 41 + 4. 41)

Otázka 3 z 18Aké číslo sa skrýva pod otáznikom ?

Otázka 4 z 18

Na poli sa hospodárovi tento rok urodilo 815 kg cesnaku a 1332 kg mrkvy. Pre správne skladovanie ukladal cesnak do pätkilových debničiek a mrkvu do trojkilových debničiek.  Koľko debničiek potreboval hospodár na uloženie všetkej zeleniny ?

Otázka 5 z 18

Jana má päťkrát viac kníh ako Soňa. Soňa má trikrát menej kníh ako Katka. Katka má 45 kníh. Koľko kníh má Jana?

Otázka 6 z 18

V triede je 31 žiakov. Každý z nich sa učí aspoň jeden cudzí jazyk. 26 žiakov sa učí anglický jazyk, 15 žiakov sa učí španielsky jazyk. Koľko žiakov sa učí oba jazyky?

Otázka 7 z 18

Táňa kúpila 3 čokolády a 3 balenia cukríkov. Čokoláda stála 95 centov a balenie cukríkov 60 centov. Koľko centov jej vydali, ak platila 5 eurovou bankovkou?

Otázka 8 z 18

Vypočítaj a výsledok uveď v centimetroch:
12m - 25dm + 62cm + 80mm

Otázka 9 z 18

Vypočítaj a výsledok uveď v kilogramoch:
20t - 750kg + 5000g

Otázka 10 z 18

Dĺžka strany štvorca je 5 cm. Aká je dĺžka druhej strany obdĺžnika s rovnakým obvodom (ako štvorec), ak jedna jeho strana má dĺžku 1 cm?
Výsledok uveď v centimetroch

Otázka 11 z 18
Martin z kociek postavil stavbu na obrázku 1. Potom stavbu rozobral a postavil novú, ktorú môžeš vidieť na obrázku 2. Koľko kociek z prvej stavby nepoužil?

Otázka 12 z 18

Vypočítaj a výsledok zapíš rímskym číslom:


254 + 0 : 9 + 5 - 249


 

Otázka 13 z 18

Vypočítaj a výsledok zapíš rímskym číslom:


506 - (28 - 7 . 4) . 4


 

Otázka 14 z 18

Koľkými rôznymi spôsobmi sa môžu vedľa seba posadiť štyria kamaráti Adam, Boris, Cyril a Dušan v kine, ak Adam chce určite sedieť na pravom kraji?

Otázka 15 z 18

V logickej postupnosti čísel je jedno nesprávne. Ktoré? (vypíš ho)


2, 7, 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14, 18, 17, 22, 20

Otázka 16 z 18

Graf znázorňuje počty účastníkov jazykových kurzov v jazykovej škole Multyleng. Vyber, ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé.

Otázka 17 z 18


Koľko trojuholníkov sa nachádza na obrázku?

Otázka 18 z 18

Ivana si kúpila balík cukríkov. Štvrtinu z nich rozdala kamarátom v škole. Tretinu zvyšku venovala svojej mladšej sestre. Doma ešte ponúkla mamku dvoma cukríkmi a potom zistila, že jej v balíčku zostalo už len 14 cukríkov. Koľko cukríkov bolo pôvodne v balíčku, ktorý si Ivana kúpila?