Test zo slovenčiny – Prípravný kurz na prijímačky na 8-ročné gymnáziá

Online test zo slovenčiny

Prípravný kurz na prijímačky na 8-ročné gymnáziá

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 29 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 60 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou a zároveň úlohy s viacerými správnymi odpoveďami.
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby si sa dozvedel/a svoju skutočnú úroveň znalostí.

Prajeme Ti veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa

Vyber možnosť, v ktorej sú správne doplnené i/í/y/ý.

V slovnom spojení začiatok školy sú neznelé párové spoluhlásky v počte:

Vyber slová, v ktorých sa nachádza slabikotvorná spoluhláska.

Vyber možnosť, v ktorej sú správne doplnené interpunkčné znamienka

Vyber možnosť, v ktorej sú správne doplnené interpunkčné znamienka.

Vyber možnosť, v ktorej sú správne doplnené interpunkčné znamienka.

Vyber možnosť so stúpavou melódiou.

Vyber všetky možnosti, v ktorých sa nachádzajú synonymá.

Vyber všetky možnosti, v ktorých sa nachádzajú homonymá.

Z riadku vyber slovo, ktoré nepatrí do radu:


rázcestie, šťastie, prútie

Z riadku vyber slovo, ktoré nepatrí do radu:


láskou, vtáčí, rýchlosti

Z riadku vyber slovo, ktoré nepatrí do radu:


mydlovými, čierny, piesní

Vyber všetky možnosti, v ktorých sa nachádzajú antonymá.

Vyber všetky možnosti, v ktorých sa nachádzajú slová s predponou na-.

Aký vzťah má slovo tma k slovu svetlo ?

Aký vzťah má slovo svetielko k slovu svetlo ?

Aký vzťah má slovo jas k slovu svetlo ?

Vyber možnosť, v ktorej sú správne určené slovné druhy nasledujúcej vety:


Moja staršia sestra ma včera večer zobrala do kina.

Priraď nasledujúcemu podstatnému menu správne gramatické kategórie:


v posteli

Priraď nasledujúcemu podstatnému menu správne gramatické kategórie:


bez rodičov

Priraď nasledujúcemu podstatnému menu správne gramatické kategórie:


chlapča

Priraď slovesu z nasledujúcej vety správne gramatické kategórie:


Čítala som skvelú knihu.

Priraď slovesu z nasledujúcej vety správne gramatické kategórie:


Sadni si!

Priraď slovesu z nasledujúcej vety správne gramatické kategórie:


Budete si kresliť do skicára?

Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza prirovnanie.

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:Z textu vyplýva, že ujo pána privítal:

K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:Ako reagoval pán?
Ako sa cítil Jerguš pri pohľade na tohto pána?
Text ukážky zaraď k literárnej forme.