Test zo všeobecných jazykových schopností – Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá

Online test zo všeobecných jazykových schopností

Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 10 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa typicky vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 30 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať. Čas Ti začne byť odrátavaný v momente, kedy vyplníš svoje kontaktné údaje a potvrdíš tlačidlom ďalej.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou, úlohy s viacerými správnymi odpoveďami a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou (vpisovanie výsledku).
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Pri riešení sa vyhni sa používaniu rôznych pomôcok (knihy, internet), aby si sa dozvedel/a skutočnú úroveň svojich znalostí.

Prajeme Vám veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Čo sú všeobecné jazykové schopnosti (VJS)?

Takéto testy objektívne merajú predpoklady jednotlivých uchádzačov pre učenie sa cudzieho jazyka, a to bez toho, aby bol tento konkrétny jazyk v testoch použitý.

Aké schopnosti sa testujú?

  • vnímavosť na cudzie jazyky
  • schopnosť analyzovať neznámy jazyk
  • sluchová dispozícia na učenie sa jazykov
  • verbálne myslenie
  • slovná zásoba

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa
Otázka 1 z 10

Dvojica slov káva → nápoj je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica slov

Otázka 2 z 10


Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z uvedeného textu?


Na rozdiel od Zeme sa na povrchu Marsu nevyskytuje voda vo všetkých troch skupenstvách. Na jeho povrchu neexistujú oblasti kvapalnej vody, ale voda je viazaná prevažne vo forme ľadu a zvyšná časť v atmosfére ako vodná para. Súčasné podmienky na povrchu neumožňujú výskyt kvapalnej vody. Tlak a teplota sú v porovnaní s hodnotami na povrchu Zeme príliš nízke, čo vedie k tomu, že voda začína okamžite mrznúť a následne sublimovať. Výskum planéty však naznačuje, že sa na povrchu Marsu tečúca voda v minulosti vyskytovala.
Otázka 3 z 10


Ktorá veta má obrazný význam?

Otázka 4  z 10


Ktorú dvojicu slov možno doplniť na zakryté miesta tak, aby vznikol zmysluplný text?


V snahe vyhnúť sa verejnému trestu, a teda všeobecnému ______, gróf radšej zvolil bolestnú, ale ______ smrť.

Otázka 5 z 10


Čo sa vždy spája so slovom sentimentalita?

Otázka 6 z 10


Nasledujúce slová zoraďte do správneho poradia

štúdium (1), zamestnanie (2), promócie (3), zárobok (4), žiadosť (5)

Otázka 7 z 10Ak A je sestra písmena B; B je brat písmena C; C je mama písmena D, aký je vzťah písmena D ku A?

Otázka 8 z 10

Ktorú skupinu slov možno usporiadať do zmysluplnej vety? (Chýbajúcu interpunkciu neberte do úvahy.)

Otázka 9 z 10

Prečítajte si krátky text v jazyku Esperanto:

Genetikaj esploroj konfirmis ke afrikajn savanajn kaj arbarajn elefantojn oni devus rigardi kiel apartajn speciojn. La du bestoj aspektas malsame kaj fakuloj antaŭe argumentis ke oni klasifiku ilin kiel du speciojn, ne variantojn de unu. Rezultoj de DNA-analizo subtenas la argumenton ke estas tri elefantaj specioj, du en Afriko kaj unu en Azio.

Aj keď tento jazyk pravdepodobne neovládate, pokúste sa odhadnúť, o čom text hovorí.
Otázka 10 z 10

V uvedenom teste je poprehadzované poradie viet. Keď vety zostavíme do zmysluplného poradia, ktorá veta bude predposledná?

V1 Keď sme tam boli zo školy, nemohla som sa kníh ani dotknúť.

V2 Báli sa, že ich zašpiním alebo zničím.

V3 Veď ja nemôžem ísť do knižnice!

V4 Do knižnice?