Test zo všeobecných študijných predpokladov – Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá

Online test zo všeobecných študijných predpokladov

Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 10 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa typicky vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 30 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať. Čas Ti začne byť odrátavaný v momente, kedy vyplníš svoje kontaktné údaje a potvrdíš tlačidlom ďalej.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou, úlohy s viacerými správnymi odpoveďami a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou (vpisovanie výsledku).
  • Pri odpovediach s jednotkami, jednotku nevpisuj, VŽDY VPISUJ IBA ČÍSLO!
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Pri riešení NEmôžeš používať kalkulačku a vyhni sa používaniu aj iných pomôcok (knihy, internet), aby si sa dozvedel/a skutočnú úroveň svojich znalostí.

Prajeme Ti veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Čo sú všeobecné študijné predpoklady (VŠP)?

Ide o testy zamerané na meranie tých kognitívnych schopností, ktoré sa najčastejšie uplatňujú pri akademicky a teoreticky zameranom školskom vzdelávaní.

Aké schopnosti sa testujú?

  • verbálne schopnosti
  • analytické schopnosti
  • kvantitatívne schopnosti a práca s údajmi

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa
Otázka 1 z 10

Na osi sú zobrazené polohy čísel b. Kde sa na číselnej osi nachádza číslo c = b - a?

Otázka 2 z 10

Zo štyroch farebných dielov na obrázku poskladaj štvorec bez toho, aby si ich otáčal/a. Akú farbu bude mať ľavý horný roh tohto štvorca?


Otázka 3 z 10

Ak by som bol dvakrát starší, ako som, potom by som bol o 20 rokov starší ako Fero. Fero je o 20 rokov starší ako ja. Koľko mám rokov?

Otázka 4 z 10

Máme tri „mlynčeky na slová“ označené M1, M2 a M3. Mlynčeky fungujú tak, že vezmú slovo, ktoré do nich vložíme a vrátia ho zmenené podľa istého pravidla.
Tu je ukážka, čo robí so slovami mlynček M1:
MILENA → M1 → IMELAN
Tu je ukážka, čo robí so slovami mlynček M2:
MILENA → M2 → ENAMIL
Tu je ukážka, čo robí so slovami mlynček M3:
MILENA → M3 → ANELIM

Slovo PRELOM najskôr vložíme do mlynčeka M3. To, čo mlynček M3 vráti, ihneď’ vložíme do mlynčeka M2. To, čo vráti mlynček M2, ihneď' vložíme do mlynčeka M1. Aké slovo nakoniec vráti mlynček M1?
Otázka 5 z 10

Ivan sa rozhodol, že zorganizuje stretnutie ľudí narodených v septembri. Najmenej koľko ľudí narodených v septembri musí prísť na stretnutie, aby mal istotu, že medzi nimi budú aspoň dvaja narodení v rovnaký deň v mesiaci?
Otázka 6 z 10

Ktorý z nasledujúcich diagramov najlepšie znázorňuje vzťah medzi cestujúcimi, vlakom a autobusom?

Otázka 7 z 10

Doplň ďalšie dve čísla, ktoré majú nasledovať v rade:


1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, A a B
A =
B =
Otázka 8 z 10

Šiesti spolužiaci (Alena, Barbora, Dušan, Edo, Hugo a Gusto) vošli jeden za druhým do jedálne. Ak vieme, že prvé aj posledné vošlo dievča, koľko rôznych poradí prichádza do úvahy?

Otázka 9 z 10

V tabuľke sú uvedené výsledky siedmich riešiteľov istej matematickej súťaže. Všetci riešili rovnaký test.

Ktoré z uvedených tvrdení vyplývajú z údajov v tabuľke? (viac správnych možností)
Otázka 10 z 10

Graf znázorňuje, koľko kilometrov prešiel cyklista v závislosti od času.

Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z grafu?