Timea

Timea študuje učiteľstvo slovenského jazyka a výchovy k občianstvu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.
Medzi jej záujmy patrí počúvanie hudby, pozeranie filmov, učenie sa, čítanie kníh, občas si zahrá bedminton, tenis a stolný tenis. Rada chodí von s kamarátmi.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Najviac pre pocit, že človeku odovzdávam informácie, ktoré raz v živote určite bude potrebovať. Tiež ma fascinuje, keď ma niekto počúva, ako vysvetľujem a zároveň tomu aj rozumie. Baví ma prednášať pred ľuďmi, vtedy veľmi necítim trému a čas mi rýchlo ubehne.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Pera. Je to podľa mňa to najpotrebnejšie – na zapisovanie do triednej knihy, známok do žiackych knižiek atď. Stále sa na vyučovaní vyskytnú situácie, kedy je pero potrebné.

Ako najradšej oddychuješ?
Úplne najlepší oddych je pri dobrom filme, kedy nemyslím na žiadne problémy a celkovo vypnem.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
S cudzích jazykov je to asi z nemčiny – die Blume (kvet) a zo slovenčiny je to jazykolam najvyrukavičkovanejší 😀