Lektor Tomáš

Lektor Tomáš je študentom 5. ročníka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde na Pedagogickej fakulte študuje odbor andragogika.
Medzi jeho najväčšie záujmy patrí práca s ľuďmi a organizovanie rôznych eventov a projektov, v ktorých vidí zmysel a hodnotu. Ako človek, ktorý stavia svoj život na duchovných hodnotách a viere sa výrazne angažuje v cirkevných kruhoch. Kde v spolupráci s rôznymi organizáciami usporadúvajú rôzne projekty prostredníctvom hudobných vystúpení a prevenčných prednášok. Ďalšou veľkou záľubou je hudba a celý proces od zrodu myšlienky až po vydávanie skladieb. Okrem toho je poézia ďalšou vecou, ktorá ho vystihuje a napĺňa ako autora i čitateľa.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy prípravy na prijímačky na osemročné a bilingválne gymnázia, Testovanie 9.

Prečo rád učíš?
Svet je podľa mňa veľmi fascinujúce miesto. A vždy keď ma niečo unesie, mám potrebu o tom niekomu povedať. A to keď tým človeka obohatíte a zaujmete je ešte krajšie. Nemyslím si, že je nezaujímavý odbor/predmet/téma, len nezaujímavý výklad.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
bez sladkosti 😀

Aký je Tvoj najväčší úspech?
Medzi medzníky, ktoré si myslím, že ma posunuli v poslednej dobe asi najďalej je vytvorenie projektu “Isaac Records”. Jedná sa o hudobnú skupinu, ktorá produkuje hudbu a hrá na rôznych akciách, táboroch, konferenciách, školách a podobne s myšlienkou niesť so sebou kresťanské hodnoty a mať aj výchovný rozmer. Vznik a progres tohto projektu od jeho vzniku považujem za najväčší úspech.

Čo Ťa najviac baví na učení?
Ten moment kedy žiak pochopí o čom som celú dobu rozprával a zrazu všetko začne dávať zmysel