Lektor Tomáš

Lektor Tomáš má ukončené magisterské štúdium v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského.
Počas štúdia absolvoval zahraničný pobyt v Ohiu. Má skúsenosti s vyučovaním angličtiny na druhom stupni základnej školy a momentálne vyučuje anglický jazyk na gymnáziu.
Vo Freedu učí individuálne a skupinové jazykové kurzy a kurzy doučovania.

Prečo rád učíš?
Počul som, že učiť znamená podeliť sa o to čo vieme (Teaching is sharing).
Rád sa s vecami podelím a preto rád učím.

Tri slová, ktoré Ťa vystihujú?
pracovitosť, trpezlivosť, priateľskosť

Aký predmet by si pridal do osnov na všetkých školách?
Do osnov by som pridal tzv. záujmový predmet, kde by sa žiaci podelili so svojimi originálnymi záujmami a venovali sa im.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
Jedným s mojich obľúbených slovíčok je hurling. Málo kto vie, že za týmto slovíčkom sa skrýva názov írskeho športu. Je podobný hokeju, ale je zároveň aj najrýchlejším športom na tráve.