Veronika

Lektorka Veronika študuje históriu a slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo Freedu vedie Veronika individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na Testovanie9 a na prijímačky na stredné školy. Jej cieľom je zmeniť stereotypnú výučbu slovenčiny na hru.
Okrem slovenčiny sa Veronika venuje hre na klavír a spevu. Má absolvovaný dramatický odbor a účinkovala v ochotníckom divadelnom súbore.

Prečo rada učíš?
Som nadšená, keď môžem svoje poznatky odovzdávať ďalej a keď potom vidím pozitívne výsledky, pozitívne reakcie mojich žiakov. Rada učím tiež preto, lebo sa tak rozvíja aj moja osobnosť, môžem na sebe pracovať.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez úsmevu, zasmiatia sa.

Ako najradšej oddychuješ?
V kruhu svojej rodiny, priateľa a kamarátok. Pri nich zabudnem na všetky starosti, odreagujem sa a naberiem nové sily.

Učiteľ nemôže existovať bez…
Spätnej väzby, veď aj on sa ešte stále učí. A samozrejme bez žiakov…