Veronika

Veronika je doktorandkou na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne učiteľkou na 1. stupni ZŠ.
Medzi jej obľúbené predmety patrí predovšetkým angličtina, nemčina a matematika.A už niekoľko rokov aj tieto predmety doučuje. Robí jej veľkú radosť, keď niekto konečne porozumie matematike, alebo sa rozrozpráva v cudzom jazyku. 🙂 Má rada mačky, kvety, leto a slnečné počasie.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Učiteľskú profesiu som si vybrala preto, aby som pomohla iným rozvíjať ich schopnosti a učiť sa s úspechom. Rada vidím ako každý človek myslí inak a je zaujímavé objavovať nové spôsoby, akými dokážu žiaci porozumieť veciam a naučiť sa ich. Najviac ma teší, keď sa žiaci začnú učiť pre seba, a nielen pre známky. 🙂

Učiteľ nemôže existovať bez …
logického myslenia a snahy porozumieť, ako to v hlave jeho žiaka vyzerá…

Ako najradšej oddychuješ?
V prírode a s mačkami. 🙂

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?
Menej ako 24 hodín. 😀