Lektorka Veronika

Lektorka Veronika študuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovenský jazyk v kombinácii s históriou.
S doučovaním má bohaté skúsenosti. Pravidelne sa venuje svojmu malému bratovi, ktorý navštevuje základnú školu. Pripravovala svoju sestru a jej kamarátkami na príjimačky zo slovenského jazyka na gymnázium. K Veronikiným záujmom patrí líčenie, nakupovanie a študovanie slovenčiny. 
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
Rada učím, pretože ma baví ako mám práve ja možnosť vysvetliť žiakom nové učivo, poprípade odpovedať na otázky, ktorým nerozumejú.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Na moju učiteľku matematiky na gymnáziu. Bola veľmi prísna a bála som sa jej, ale na druhej strane som sa poctivo pripravovala na každú hodinu, takže som vždy všetko vedela.

Je nejaká poučka, ktorú si doteraz pamätáš, ale nikdy si ju nevyužila?
Definičný obor = množina všetkých reálnych čísel, ktoré môžeme dosadiť za premennú x.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez môjho psíka Lea.

“Natália je veľmi spokojná, hodiny ju veľmi bavia, vždy je šťastná po hodine to znamená, že spôsob vyučovania a prístup lektorky Veroniky je veľmi dobrý. (mama Natálky)