Lektor Viktor

Viktor študuje anglický jazyk od prvého ročníka základnej školy. Strednú školu ukončil maturitnou skúškou na úrovni B2 a v štúdiu pokračuje na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie. Angličtine sa venuje aj vo voľnom čase a to čítaním kníh v angličtine, pozeraním filmov, skladaním textov piesní a aj v online komunikácii so svojimi zahraničnými priateľmi z USA, Južnej Ameriky či Anglicka.
Viktor doučuje najmä žiakov základných a stredných škôl. Na jeho hodinách prevláda priateľská atmosféra, na spestrenie vyučovania nosí žiakom komiksy alebo stolové hry v angličtine. Viktor sa snaží docieliť, aby jeho žiaci chceli angličtinu študovať sami aj doma, a to pomocou prepojenia preberaného učiva s ich záujmami.

Prečo rád učíš?
Rád motivujem žiakov do cvičenia si angličtiny aj doma, spájam záujmy žiakov s učivom a snažím sa učiť zábavnými formami. Som takého názoru že znalosťou angličtiny sa človeku otvára celý svet dostupného umenia, filmov, kníh, ktoré by nikdy nemuseli byť preložené.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
Fictive a tvorivosť.

Aký predmet by si pridal do osnov na všetkých školách?
Napríklad diskusný krúžok. Žiaci by sa naučili rozprávať sa na úrovni o témach ktoré ich zaujímajú, vnímať klady a zápory, kriticky myslieť a podobne.

Ako najradšej oddychuješ?
Dobrý seriál, film alebo kniha.

Viktor má úžasnú schopnosť a to, že dokáže angličtinou zaujať žiakov každej vekovej kategórie a dokonca aj tých, čo to s ňou už dávno vzdali. Veď posúďte sami:

“Ja som s kurzom spokojná, vidím výsledky, Tomáško sa na krúžok teší, rád tam chodí a niekedy si po krúžku doma mrmle po anglicky. Určite ho prihlásim na kurz aj na ďalší polrok tohto školského roka.” mama Tomáša

“Som veľmi spokojná a tým, ako Tomáš pokročil v angličtine a to jednoznačne vďaka lektorovi Viktorovi. Veľká vďaka Viktorovi.” mama Monika

“My sme so Saškou hovorili o tom ako sa jej na hodinách v spoločnom kurze páči a pracuje a veľmi si to pochvalovala. :)” mama Mária

Mama Monika

Hodiny s Viktorom si pochvaľuje aj mama Andreja, ktorý má problémy s angličtinou v škole:  “Andrej rád chodí na hodiny AJ, aj my doma na tom pracujeme a precvičujeme. S prístupom Viktora sme veľmi spokojní. Ďakujeme.”