Viktor

Viktor študuje anglický jazyk od prvého ročníka základnej školy. Strednú školu ukončil maturitnou skúškou na úrovni B2 a v štúdiu pokračuje na Univerzite Komenského v Bratislave, v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie. Angličtine sa venuje aj vo voľnom čase a to čítaním kníh v angličtine, pozeraním filmov, skladaním textov piesní a aj v online komunikácii so svojimi zahraničnými priateľmi z USA, Južnej Ameriky či Anglicka.
Viktor doučuje najmä žiakov základných a stredných škôl. Na jeho hodinách prevláda priateľská atmosféra, na spestrenie vyučovania nosí žiakom komiksy alebo stolové hry v angličtine. Viktor sa snaží docieliť, aby jeho žiaci chceli angličtinu študovať sami aj doma, a to pomocou prepojenia preberaného učiva s ich záujmami.

Prečo rád učíš?
Rád motivujem žiakov do cvičenia si angličtiny aj doma, spájam záujmy žiakov s učivom a snažím sa učiť zábavnými formami. Som takého názoru že znalosťou angličtiny sa človeku otvára celý svet dostupného umenia, filmov, kníh, ktoré by nikdy nemuseli byť preložené.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
Fictive a tvorivosť.

Aký predmet by si pridal do osnov na všetkých školách?
Napríklad diskusný krúžok. Žiaci by sa naučili rozprávať sa na úrovni o témach ktoré ich zaujímajú, vnímať klady a zápory, kriticky myslieť a podobne.

Ako najradšej oddychuješ?
Dobrý seriál, film alebo kniha.