Lektorka Viktória

Lektorka Viktória je  študentkou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Rada dáva svoje myšlienky na papier, v dnešnej modernej dobe do wordu. 🙂 Som jednoduchý človek, k spokojnosti nepotrebuje veľa. Vo voľnom čase si sadá do kresla a číta knihy. Má rada čas trávený s svojimi neterami, ktoré ju učia priamočiarosti. A čo je možno neobvyklé, čistí si hlavu pri upratovaní. Jednoducho, sa cíti dobre v čistom a organizovanom prostredí. So slovenčinou pomáhala väčšinou svojim spolužiakom . Niektorí sa jej ozvú aj teraz a riešia úlohy spoločne.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania a skupinové kurzy doučovania, prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnázia.

Prečo rada učíš?
Možno v nás sloveso učiť vzbudzuje akýsi negatívny dojem. Ja skôr rada spolupracujem a vnímam každého v okolí za rovnocenného. Ak vidím potrebu a snahu, s láskou pomôžem. Je to asi prirodzený vývin, pretože aj mne sa dostalo pomoci, keď som o ňu požiadala. Môže to znieť ako otrepaná fráza, ale učíme sa celý život. Niekedy sme na strane žiakov, inokedy na strane učiteľov. Ale stále sme ľuďmi. Mne to robí radosť v oboch rolách.

Ako najradšej oddychuješ?
Sedím v električke a pozorujem okolie.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?
Cesta k seba-poznaniu

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Ži jednoducho.