Lektorka Viktória

Lektorka Viktória je  študentkou odbore Prekladeľstvo a tlmočníctvo anglického a talianskeho jazyka na Filozofickej fakulte univerzity Komenského.
Počas štúdia sa zapojila do výmenného pobytu a rok  žila v Amerike v štáte Virgínia. Vždy ju bavili cudzie jazyky, cestovanie a literatúra.
Vo Freedu vedie  individuálne a skupinové jazykové kurzy, individuálne kurzy doučovania,  kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
K učeniu ma motivovali niektorí veľmi dobrí učitelia, ktorých som mala v škole. Ukázali mi, aké učenie môže byť zaujímavé a videla som, že majú svoju prácu naozaj radi.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
ciel = (obloha) – francúzske slovo
konvalinka – slovenské slovo

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Nemusíš urobiť všetko naraz, ale postupne krok za krokom.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Pre mňa je veľmi dôležité plánovanie času a tvorenie rozvrhu. Naša pamäť si oveľa lepšie pamätá, keď sa učíme pomaly a postupne, ako veľa naraz.

O Vikinom zodpovednom prístupe k vedeniu kurzov, svedčia aj pozitívne reakcie od rodičov :

“S kurzom sme boli veľmi spokojní, napriek tomu, že to bola online výučba, čo nikdy nenahradí 100 percentne prezenčnú, všetko prebehlo super. Výborne je aj to, že lektori dávajú spätnú väzbu pre rodičov a mame prehľad o prebranom učive. Ďakujeme ešte raz!” otec Veroniky, pán Boris

Veronika sa dostala na gymnázium. Ďakujeme za pomoc a super prístup lektoriek na doučovaní. ” mama Šimona, pani Zuzana