Lektorka Viktória

Lektorka Viktória je  študentkou odbore Prekladeľstvo a tlmočníctvo anglického a talianskeho jazyka na Filozofickej fakulte univerzity Komenského.
Počas štúdia sa zapojila do výmenného pobytu a rok  žila v Amerike v štáte Virgínia. Vždy ju bavili cudzie jazyky, cestovanie a literatúra.
Vo Freedu vedie  individuálne a skupinové jazykové kurzy, individuálne kurzy doučovania,  kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?
K učeniu ma motivovali niektorí veľmi dobrí učitelia, ktorých som mala v škole. Ukázali mi, aké učenie môže byť zaujímavé a videla som, že majú svoju prácu naozaj radi.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov a jedno slovenské slovíčko?
ciel = (obloha) – francúzske slovo
konvalinka – slovenské slovo

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Nemusíš urobiť všetko naraz, ale postupne krok za krokom.

Máš nejaký trik na efektívne učenie?
Pre mňa je veľmi dôležité plánovanie času a tvorenie rozvrhu. Naša pamäť si oveľa lepšie pamätá, keď sa učíme pomaly a postupne, ako veľa naraz.