Lektorka Viktória

Lektorka Viktória je študentkou medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a budúci rok by z nej mala byť pani doktorka.
Navštevovala nemecké bilingválne gymnázium v Poprade, jeden rok strávila na erazme v Nemecku a nemecký jazyk je jej srdcu stále bližší a bližší. Doučovala na strednej škole kamarátku na maturitné skúšku a ďalšiu na komisionálne skúšky z nemčiny, ktoré zvládli výborne. Vo voľnom čase rada maľuje, stretáva sa s priateľmi, cestuje a objavuje nové miesta, venuje sa športu a zo všetkého najradšej svojmu priateľovi.
Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, skupinové a individuálne jazykové kurzy.

Prečo rada učíš?
Dlho bola v mojom srdci túžba odovzdávať nové poznatky druhým, vychovávať ich, možno aj vďaka saleziánskemu prostrediu, v ktorom som vyrastala a aktívne sa zapájala do práce s deťmi a mladými, ale nakoniec ma to viac ťahalo medicínskym smerom. Teší ma, keď môžem druhým pomôcť a posunúť ich vpred.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Na učiteľku nemeckého jazyka, vďaka ktorej boli hodiny nemčiny veľmi pestré plné zábavy, hry, scénok. Možno aj vďaka nej som si nemčinu tak obľúbila a zistila, že nemecký jazyk nemusí byť taký “tvrdý” ako sa na prvý pohľad zdá.

Ako znie najlepšia rada, ktorú si dostala?
Život treba žiť s láskou a humorom – s láskou kvôli porozumeniu a s humorom kvôli prežitiu; a hlavne v prítomnosti každého okamihu.

Tri slovesá, ktoré Ťa vystihujú?
usmievať sa, učiť sa a stretávať sa s priateľmi