Vladislav

Lektor Vladislav je absolventom učiteľského štúdia predmetov nemecký jazyk a história.
Učí nemecký jazyk a dejepis osem rokov. Okrem vyučovania na rôznych typoch škôl má skúsenosti s učením v jazykovej škole, s učením dospelých vo firme a výučbou elektronickou formou. Momentálne je rád, že môže pracovať s ďalšími mladými ľuďmi, ktorí sa chcú niečo nové naučiť.
Vladislav má rád šport, presnejšie florbal. 3 roky pôsobil ako dobrovoľník v Mužskej a Chlapčensko-dievčenskej flobralovej lige.
Vo Freedu vedie individuálne a skupinové jazykové kurzy a kurzy doučovania.

Prečo rád učíš?
Rád učím, pretože sprostredkujem ľuďom nielen nové vedomosti, ale dávam im aj niečo zo seba a oni zas obohatia mňa.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Najviac ma inšpiroval môj nemčinár a zároveň triedny učiteľ na gymnáziu. Dostal som od neho nielen vedomosti z nemčiny, ale aj veľa ľudského – pochopenie, trpezlivosť.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Lásky a trpezlivosti

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Dobrý inteligentný vtip. Keď sa stretnem s kamarátmi pri grile alebo s rodinou pri nedeľnom obede.