Vladislav

Lektor Vladislav je absolventom učiteľského štúdia predmetov nemecký jazyk a história.
Učí nemecký jazyk a dejepis osem rokov. Okrem vyučovania na rôznych typoch škôl má skúsenosti s učením v jazykovej škole, s učením dospelých vo firme a výučbou elektronickou formou. Momentálne je rád, že môže pracovať s ďalšími mladými ľuďmi, ktorí sa chcú niečo nové naučiť.
Vladislav má rád šport, presnejšie florbal. 3 roky pôsobil ako dobrovoľník v Mužskej a Chlapčensko-dievčenskej flobralovej lige.
Vo Freedu vedie individuálne a skupinové jazykové kurzy a kurzy doučovania.

Prečo rád učíš?
Rád učím, pretože sprostredkujem ľuďom nielen nové vedomosti, ale dávam im aj niečo zo seba a oni zas obohatia mňa.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?
Najviac ma inšpiroval môj nemčinár a zároveň triedny učiteľ na gymnáziu. Dostal som od neho nielen vedomosti z nemčiny, ale aj veľa ľudského – pochopenie, trpezlivosť.

Učiteľ nemôže existovať bez …
Lásky a trpezlivosti

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Dobrý inteligentný vtip. Keď sa stretnem s kamarátmi pri grile alebo s rodinou pri nedeľnom obede.

Vladi v školskom roku 2018/2019 odučil 138 hodín.
Hodiny s ním sú vždy zábava a čo je ešte lepšie, žiaci v nemčime zlepšujú a napredujú. Veď posúďte sami:

“S priebehom kurzu som zatiaľ veľmi spokojná a skutočne vidím na synovi pokroky. Individuálna hodina s lektorom má oveľa väčší zmysel, pretože má syn na nej viac priestoru na konverzáciu s lektorom. Rovnako tak sa to týka aj pána lektora, pretože po hodine je Adamko vždy spokojný a rozveselený, hodina ho evidentne bavila, chce tam chodiť, čo je pre mňa pozitívny signál.” mama Monika

“S kurzom sme veľmi spokojní. Vďaka prístupu lekora sa Aďovi nemčina učí oveľa ľahšie čo je vidieť aj na výsledkoch v škole.” mama Adriána