Blog

Výsledky našich deviatačiek a deviatakov v školskom roku 2022/2023

Výsledky prijímačiek absolventov našich kurzov sú pre nás motiváciou a znakom, že to, čo robíme, má zmysel. Preto vždy na konci školského roka zisťujeme, ako sa našim žiakom darilo a pozorne čítame spätné väzby rodičov aj detí. V nasledujúcom článku zhrnieme, ako sa darilo deviatačkám a deviatakom, ktorí u nás minulý školský rok absolvovali prijímacie kurzy. Druhou časťou článku budú ukážky zo slovných hodnotení a vysvedčení pre lektorov.

Žiaci sa dostali na svoje vysnené školy, alebo sa im zlepšili známky najmä vďaka tomu, že:

 

  • Freedu má dlhoročné skúsenosti s prípravou na prijímačky na rôzne typy škôl
  • Učia u nás nadšené lektorky a nadšení lektori, ktorí počas roka absolvujú množstvo kurzov a školení, aby bolo všetko tip-top.
  • Náš tím vytvoril špeciálne osnovy na príjímacie skúšky a každý rok ich vylepšuje.
  • Spolupracujeme s EXAM testing a máme prístup ku všetkým prijímačkovým testom. Preto sú naše simulácie prijímačiek autentické.
  • Žiaci majú všetky učebné materiály a hodnotenia od lektorov k dispozícii vo svojom konte informačného systému, ktorý bol vytvorený iba pre Freedu.

V školskom roku 2022/2023 sme na skupinových aj individuálnych kurzoch doučovali až 955 detí, z toho 266 deviatakov. Informácie o výsledkoch prijímacích skúšok sme dostali od 59 deviatačiek a deviatakov. Percentá, ktoré uvádzame, sú vypočítané z tohto počtu žiakov (59).

  • Celkovo uspelo 90% deviatakov

  • Z online kurzov uspelo až 91% detí.

  • Z prezenčných kurzov malo úspešné prijímačky 88% detí

Spätné väzby

Spätné väzby od rodičov a detí sú pre nás dôležité. Pomocou nich zisťujeme spokojnosť s kurzom a dostávame nápady, ako môžeme svoje kurzy zlepšiť. Ďakujeme za všetky pekné správy aj podnety, ktoré sme v minulom školskom roku dostali. Uvádzame niekoľko z nich.

v tejto chvíli môžeme hodnotiť spokojnosť hlavne cez Filipove spätné väzby, dúfame, že pravidelné doučovanie mu pomôže byť lepšie pripravený na monitor a prijímačky. V rámci výsledkov na vysvedčení v škole sa benefit z doučovania asi v nejakej miere odrazil na dvojke z matematiky (v minulosti býval raz na 2, inokedy na 3), v Sj sa mu až tak nedarilo (3), známku mu zhoršili asi hlavne diktáty – možno to môže súvisieť s časovým nárokom a asi pozornosťou. Má vedomostné nedostatky ešte v syntaxi, konkrétne jemu by pomohlo precvičovanie v tejto oblasti (my to žiaľ už neovládame :))
Filip je na doučovaní spokojný s lektorom, hovorí, že veci vysvetľuje zrozumiteľne, takže určite to pomáha utvrdzovať učivo zo školy alebo dohnať to, čo v škole nevstrebal dostatočne. Ja spätné väzby lektora na vašom webe sledujem, bolo pre nás povzbudením ich čítať.

(Petra, mama Filipa)

Dobrý deň.
Veronika je veľmi spokojná a ja tiež, vidím pokrok aj čo sa týka vyučovania v škole.
Osvojila si počas dištančného vyučovania výborný systém na samovzdelávanie čomu sa ako rodič veľmi teším.
S tou pozornosťou mala vždy problém ale už je to oveľa lepšie.
Sama na sebe pracuje (je si plne vedomá toho, že to robí výhradne pre seba a svoju budúcnosť) nie pre známky na vysvedčení.
Obaja rodičia sme technicky zameraní, takže jej logické myslenie, priestorové videnie a praktickosť sú dedičné :-).
Veľmi pekne ďakujem aj za upozornenia, preberiem to s ňou aby vedela, na čom má popracovať.

(Dagmar, mama Veroniky)

Ďakujem za spätnú väzbu ohľadne Daniela. Uvedomujem si ale aj jeho súčasný stav v jeho škole a triede, kde navštevuje 8. ročník a vystriedalo sa mu od 5. triedy až sedem slovenčinárov. Preto som ho dala o rok skôr k vám na Freedu, aby sme zistili, koľko medzier má v učive zo SJ. Postupne napreduje, áno, len mi hovorí, že sa stretáva s určitou látkou prvý krát a nemá to ešte tak uložené a zautomatizované v používaní. Ja viem, môj syn je typ, ktorý chce rýchlo vypracovať zadanie a možno je aj problém, či rozumie zadaniu a tu nerobí chybu. Prosím, skúste ho v tom usmerniť. Inak je spokojný s výučbou a hodinami, ktoré u vás má.

(Henrieta, mama Daniela)

Okrem spätných väzieb od rodičov dostali lektori vysvedčenie, ktoré im udeľovali deti. Teší nás, že aj od nich máme z minulého roka množstvo povzbudzujúcich aj podnetných správ:

Zvládla som T9 nad 90% aj hlavne s vašou pomocou a samú ma prekvapilo, že už teda nerobím prijímačky. Veľmi mi bol sympatický prístup a všetko, konečne som nestresovala aj keď som bola vyvolaná z niečoho, čo mi aj možno nevyšlo.

(deviatačka Mária)

Pani učiteľka Diana, ďakujem vám za ten čas, čo ste s nami strávili. A je mi ľúto, že sme boli tak hluční. Pani učiteľka Zuzana, aj vám by som sa chcela poďakovať za to, že ste to s nami vydržali a konečne všetkých doučili tú syntax.

(deviatačka Barbora)

Ďakujem za všetko, lebo naozaj mi to veľmi pomohlo tieto všetky príklady, hlavne som zistila vďaka EXAM, čo ešte musím sa doučiť. Matiku som nemala rada na začiatku školského roka, ale teraz ma to baví a robím úlohy s radosťou.

(deviatačka Barbora)

 Prihlásiť sa do kurzov na školský rok 2023/2024 môžete už teraz!

Vaše Freedu