FAQ EDMODO – Ako si vytvorím žiacky účet ?

Ako si vytvorím žiacky účet ?

Po otvorení domovskej stránky platformy Edmodo je možné sa registrovať klinutím na tlačidlo “Sign Up” v pravej hornej časti stránky alebo klinutím na tlačidlo “Sign up for a free account” v strednej časti stránky:

Po zakliknutí niektorej z možnosti sa objaví okno s výberom typu účtu. Ak chcete vytvoriť konto pre žiaka, vyberte možnosť “Student Account“:

Po vybratí typu účtu sa zobrazí okno, kde vyplníte základné prihlasovacie údaje. Je povinné vyplniť prihlasovacie meno (“Username”) a heslo (“Password”). Okrem týchto údajov je nutné zadať aj kód pre pripojenie do virtuálnej triedy kurzu (“Class or School Code”) – tento kód Vám pred začiatkom kurzu pošlú naše koordinátorky. Môžte sa taktiež rozhodnúť pre registráciu pomocou účtu Google alebo Office 365:

Ak je Vaše dieťa prihlásené do viac než jedného kurzu (teda ste mailom obdržali viac než len jeden kód na pripojenie do virtuálnej triedy kurzu), stačí zadať ktorýkoľvek z týchto kódov. Dieťa sa pripojí do ostatných tried po úspešnom vytvorení svojho účtu.

Po kliknutí na tlačidlo pre vytvorenie účtu (“Create your account“) sa objaví formulár, kde je potrebné vyplniť meno (“First Name“), priezvisko (“Last Name“) a dátum narodenia (“Date of Birth“) žiaka:

Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac o rodičovskom účte, môžte si prečítať náš krátky blog o platforme Edmodo.

Po stlačení tlačidla na dokončenie registrácie (“Done“) je registrácia dokončená. Keďže však Edmodo využíva funkciu prepojenia účtu študenta aj s účtom rodiča, objaví sa stránka, kde môže rodič vyplniť kontaktný údaj – buď telefónne číslo (“Parent´s mobile number“) alebo emailovú adresu (“Parent´s email adress“). Stačí vyplniť iba jeden z týchto údajov; ak sa rozhodnete túto funkciu nevyužiť, pre dokončenie registrácie, môžte krok preskočiť (“Skip“):

Nepomohol Vám tento návod ?