(vo vývoji) Zlomky

Na tejto stránke nájdete základnú teóriu k téme “ZLOMKY“. Táto stránka sa venuje konceptom pre chápanie zlomkov a základným operáciám so zlomkami. Okrem toho tu nájdete aj prehľad najčastejších typov príkladov s modelovými riešeniami. Kliknutím na jednotlivé záložky sa Vám zobrazí obsah.