Zuzana

Zuzana je absolventkou na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Študovala Ekonomickú a finančnú matematiku.
Matematiku vždy vnímala ako zaujímavú a zábavnú. Každý žiak ju raz využije v bežnom živote, a preto sa rozhodla ju učiť zážitkovou formou.
Má skúsenosti s doučovaním matematiky žiakov a študentov základnej a strednej školy a prípravou na prijímacie pohovory na VŠ. Má rada vysokohorskú turistiku a volejbal.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Pretože čas venovaný deťom a mladým nikdy nie je premárneným časom.

Z nižšie uvedených otázok si vyber ľubovoľné 3, na ktoré napíš odpoveď. Aký je Tvoj najväčší úspech?
výstup na Hochtor 🙂 (Alpy)

Čo Ťa najviac baví na učení?
Úspechy mojich žiakov.

Jedno obľúbené slovíčko z cudzích jazykov?
Spitzmundwackelohrensnupernasegesicht