Lektorka Barbora

Lektorka Barbora je študentkou editorstva a vydavateľskej praxe na UKF. Je optimisticky naladená a verím v lepšie zajtrajšky. Medzi jej záľuby patria priatelia, rodina, knihy a zvieratá.
Vo Freedu vedie individuálne jazykové kurzy a kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Vzdelávanie milujem a myslím si, že každý človek má rovnaké možnosti len ich musí vedieť využiť vo svoj prospech. Som zástancom názoru, že vzdelanie je jedinou bránou do všetkých svetov.

Na ktorého/-ú učiteľa/-ku nikdy nezabudneš?

Vždy s láskou spomínam na moje slovenčinarky aj tu zo základnej školy, ale aj zo strednej. Dali mi na mojej ceste životom veľa, no najviac lásku ku kniham, ktorá vo mne pretrváva dodnes.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?

Môj deň neexistuje bez kávy, môjho psa a dobrej knihy.

Aký predmet by si pridala do osnov na všetkých školách?

Do učebných osnov by som pridala komunikáciu, pretože je v živote dôležitá.