FAKTY O FREEDU

Zopár štatistík o našom vzdelávacom centre

Odučených hodín
múdrejších hlavičiek
Skúsených lektoriek a lektorov

ONLINE TESTY

Spravte si test a zistite svoju jazykovú úroveň