Lektorka Katarína

Katarína študuje učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výchovu k občianstvu na Univerzite Komenského v Bratislave.
Má bohaté skúsenosti s doučovaním predmetov na základnej a strednej škole.  Medzi Katkine záujmy patrí spev a klavír. Študovala 8 rokov spev na základnej umeleckej škole a tiež vystupuje v univerzitnom zbore Comenius.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Myslím si, že najušľachtilejšou prácou v živote človeka je, keď môže tomu druhému pomôcť a niečo nové ho naučiť. Vtedy má pocit, že je potrebný a nevzdeláva len jeho, ale aj seba.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Keď som so svojimi kamarátmi alebo v spoločnosti niekoho. A keď sa mi podarí niečo, po čom som veľmi túžila.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Určite bez kávy a dobrej knihy.

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?
Asi jeden deň alebo dva dni. Veľmi rada čítam knihy.

Katka u nás v školskom roku 2018/2019 odučila 94 hodín.

S jej štýlom výučby bol spokojný aj stredoškolák Adam:

“Adam je rovnako spokojný s lektorkou, teší sa na jej hodiny, výsledok je viditeľný a myslím že po rokoch rešpektu k SJ začal mať k tomuto predmetu pozitívny vzťah.mama Adama pani Nora

 

Nelka chodila ku Katke na individuálne doučovanie a mama pani Silvia nám napísala: “S priebehom kurzu sme veľmi spokojní, vyhovuje nám spôsob aj forma doučovania. Nelka si s lektorkou veľmi dobre rozumie, vyhovuje jej táto forma doučovania a pre nás je podstatné, že nevypadla z učiva v týchto predmetoch. Priznám sa, že som mala obavy z online výučbou, ale javia sa byť neopodstatnené. Z Nelkiných vyjadrení môžem konštatovať, že online výučba jej vyhovuje.” 

 

Rodičia boli takto spokojní s Katkinou prípravou na 8 roč. gym:

“Jakub je veľmi spokojný, veľmi sa mu páči a to je dôležité. Teší sa na Vaše hodiny. Vyhovuje mu systém, tempo. Na matike je spokojný. Oceňujeme to, že sa dáva priestor aj ostatným, a nechá sa, aby dieťa vysvetlilo, prečo volí takú či onakú odpoveď. Aj v prípade, ak je to nesprávna odpoveď. Aby to vedel popísať prečo, zdôvodniť… Z našej strany spokojnosť, jediné čo ma mrzí je to, že sme na to neprišli skôr.” (mama Jakuba)

“Natália je veľmi spokojná, hodiny ju veľmi bavia, vždy je šťastná po hodine to znamená, že spôsob vyučovania a prístup lektorky Katky je veľmi dobrý.” (mama Natálky)