Katarína

Katarína študuje učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a výchovu k občianstvu na Univerzite Komenského v Bratislave.
Má bohaté skúsenosti s doučovaním predmetov na základnej a strednej škole.  Medzi Katkine záujmy patrí spev a klavír. Študovala 8 rokov spev na základnej umeleckej škole a tiež vystupuje v univerzitnom zbore Comenius.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Test 9 a doučovania.

Prečo rada učíš?
Myslím si, že najušľachtilejšou prácou v živote človeka je, keď môže tomu druhému pomôcť a niečo nové ho naučiť. Vtedy má pocit, že je potrebný a nevzdeláva len jeho, ale aj seba.

Čo ťa vždy rozosmeje a poteší?
Keď som so svojimi kamarátmi alebo v spoločnosti niekoho. A keď sa mi podarí niečo, po čom som veľmi túžila.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Určite bez kávy a dobrej knihy.

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?
Asi jeden deň alebo dva dni. Veľmi rada čítam knihy.

Katka u nás v školskom roku 2018/2019 odučila 94 hodín.

S jej štýlom výučby bol spokojný aj stredoškolák Adam:

“Adam je rovnako spokojný s lektorkou, teší sa na jej hodiny, výsledok je viditeľný a myslím že že po rokoch rešpektu k SJ začal mať k tomuto predmetu pozitívny vzťah.mama Adama pani Nora