Lektorka Laura

Lektorka Laura študuje učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
S doučovaním má bohaté skúsenosti, hlavne v oblasti slovenského jazyka a literatúry, matematiky a španielskeho jazyka. Medzi jej záujmy patrí maľba a šport.
Vo Freedu vedie skupinové a individuálne kurzy prípravy na prijímačky, Testovanie 9 a doučovania, či prípravu na maturitu.

Prečo rada učíš?
Rada pomáham deťom zdokonaľovať sa v sebarozvoji, pretože byť učiteľom znamená pomôcť druhému pri vzdelávaní, a to nie je povolanie, ale poslanie. Myslím si, že práca učiteľa je jednou s najušľachtilejších prác v živote človeka, pretože pomôcť druhému je jeden z najkrajších pocitov, aké môžeme zažiť.

Bez čoho si nevieš predstaviť deň?
Bez dobrej knihy a kávy.

Ako najradšej oddychuješ?
Najradšej zoberiem do ruky dobrú knihu a popri tom vypijem pohár dobrej kávy.

Koľko najdlhšie si vydržala bez čítania akejkoľvek knihy?
Najdlhšie asi týždeň.