Manuál používania Fuga

Manuál používania systému Fugo

Na tejto stránke nájdeš základné informácie ohľadom systému Fugo –  čo to Fugo je, opis jeho základných funkcií a v neposlednom rade ako ho používať.

Fugo je interný systém vytvorený priamo pre Freedu, ktorý budeš využívať počas svojho celého pôsobenia u nás vo Freedu. Slúži predovšetkým na zapisovanie odučených lekcií Tvojich kurzov alebo individuálnych doučovaní. Taktiež Fugo slúži na zapisovanie Tvojej dostupnosti, ktorá potom našim koordinátorkam na jednotlivých pobočkách pomáha pri obsadzovaní jednotlivých kurzov. V neposledom rade si môžeš pravidelne prehliadať počty svojich odučených hodín a Tvoje výplaty – predošlé i aktuálne.

Čo mám o Fugu vedieť ?

Všetko, čo o Fugu potrebuješ vedieť, je zoskupené do následovných kategórií. Aby si mohol/mohla niektorú z nich prehliadať, klikni na okno s jej názvom. Ak chceš niektorú časť zatvoriť, stačí, ak znova klikneš na rovnaké okno.

Prihlásenie

Po tom, ako budeš do Freedu prijatý/á, niektorá z našich koordinátoriek Ti formou mailu pošle Tvoje prihlasovacie údaje. Pomocou nich sa budeš počas celého pôsobenia vo Freedu prihlasovať do svojho účtu. Aby si sa do Fuga prihlásil/a, otvor si stránku moje.freedu.sk. Po jej otvorení sa Ti zobrazí prázdna stránka (bez akéhokoľvek obsahu). Aby si sa prihlásil/a, vyplň svoje prihlasovacie údaje v ľavej časti stránky. Tvoje používateľské meno bude spravidla Tvoje meno a priezvisko (bez diakritiky či veľkých písmen). Už v spomínanom maile dostaneš aj svoje heslo. Pre dokončenie prihlásenia následne stačí kliknúť na tlačidlo Prihlásiť.

Prihlásením budeš presmerovaný do systému Fugo. Podobne ako pred prihlásením, nebudeš mať zobrazený žiaden obsah, avšak panel pre prihlasovanie sa zmení na navigačný panel, kde sú zobrazené odkazy na jednotlivé funkcie, ktoré budeš používať.

 

 

 

 

 

 

Orientácia v systéme

Po zadaní Tvojich prihlasovacích údajov a následnom prihlásení, sa Ti zobrazí základná stránka systému Fugo. Panel pre prihlasovanie je teraz nahradený navigačným panelom s modulmi (označený ako “Freedu kurzy“), ktoré budeš vo Fugu používať. Nachádzajú sa tu odkazy pre štyri rôzne funkcie systému Fugo. Zároveň sa tu môžeš zo svojho účtu odhlásiť:

 

 • Lekcie – tu nájdeš zoznam všetkých svojich odučených aj naplánovaných lekcií a budeš pomocou tejto funkcie zapisovať svoje odučené hodiny, prípadne hodiny, ktoré budeš zastupovať
 • Výplaty – po tom, ako si zapíšeš svoje odučené hodiny, každá z týchto hodín je automaticky zapísaná do Tvojich výplat – môžeš si tu prehliadať svoju aktuálnu výplatu a zároveň výplaty z minulých mesiacov
 • Môj rozvrh – pomocou tohto odkazu si môžeš prezrieť rozvrh všetkých Tvojich aktuálnych hodín (táto funkcia je stále vo vývoji a teda sa môže v najbližších týždňoch, či mesiacoch ešte meniť)
 • Moja dostupnosť – používať ju budeš spravidla na začiatku nového semestra, kedy vyplníš dni a presné časy v týždni, kedy môžeš viesť kurz, či doučovanie; zároveň si tu aj zvolíš, aké predmety a na ktorých pobočkách chceš učiť – toto je predovšetkým funkcia, ktorá veľmi uľahčí prácu našim koordinátorkam pri obsadzovaní nových kurzov

 

Pod panelom “Freedu kurzy” nájdeš ešte aj panel s názvom “Klientska zóna,” ktorý je však určený pre našich klientov a teda ho používať nebudeš.

Zapisovanie mojej dostupnosti

Aby Ťa naše koordinátorky mohli kontaktovať s ponukou nového kurzu a zároveň Ťa nekontaktovali ohľadom kurzov, ktoré nemôžeš viesť, je dôležité, aby si mal/a neustále aktualizovanú svoju “dostupnosť”. Predovšetkým si budeš svoju dostupnosť zapisovať na začiatku každého semestra, kedy sa Ti bude meniť rozvrh. Aby si mohol/mohla svoju dostupnosť aktualizovať, po prihlásení klikni v navigačnom paneli v ľavej časti stránky na “Moja dostupnosť“. V hlavnom okne sa Ti zobrazí obsah. Nad týmto obsahom sa taktiež nachádza navigačný panel, v ktorom najprv klikni na možnosť “Nastavenia“:

V tejto časti si nastavíš predmety, ktoré doučuješ, označíš, na ktorých pobočkách chceš učiť a v neposlednom rade si zvolíš, akým spôsobom Ťa majú naše koordinátorky kontaktovať v prípade ponuky kurzu. Keď vyplníš tieto informácie, klikni na tlačidlo “Save” pre uloženie Tvojho výberu.

 • (ak chceš označiť viacero predmetov, ktoré doučuješ pri označovaní drž na klávesnici klávesu “Control” (Ctrl.))

Po dokončení týchto všeobecných preferencií, v hornom navigačnom paneli klikni na možnosť “Moja dostupnosť“. Budeš presmerovaný/á na stránku, kde vytvoríš konkrétne časy v jednotlivé dni, kedy môžeš u nás viesť kurzy. Prvým krokom je zvoliť týždeň, kedy u nás môžeš začať učiť:

Po zvolení prvého týždňa, kedy u nás môžeš učiť, môžeš do kalendára v hlavnom okne pridávať časy, v ktorých si dostupný/á. Tento čas vytvoríš jednoducho kliknutím na zvolený deň a čas. Dĺžku času nastavíš potiahnutím spodnej strany vytvoreného okna. Taktiež môžeš takto vytvorené okno v rámci celého týždňa presúvať:

 • keď pridáš všetky časy, v ktorých si dostupný, zvoľ dátum dokedy chceš svoju dostupnosť zverejniť (koniec semestra) a klikni na tlačidlo “Skopírovať z tohto týždňa po dátum …
 • svoje zmeny následne ulož tlačidlom “Obnoviť

 

V prípade, že chceš niektorý z časov odstrániť, klikni na ikonu zmeny v pravom hornom rohu udalosti a v okne, ktoré Ti vyskočí, klikni na možnosť “Vymazať“. Potom nezabudni, že zmeny vytváraš iba v aktuálnom týždni. Ak chceš udalosť vymazať aj v nasledujúcich týždňoch, znova klikni na možnosť “Skopírovať z tohto týždňa po dátum…“:

Zapisovanie mojich lekcií

Po odučení každej hodiny je dôležité, aby si zapísal/a hodinu do Fuga. Odporúčame, aby si si hodiny zapisoval/a najneskôr do 24 hodín po odučení. Je to dôležité hlavne z toho dôvodu, že informácie, ktoré ohľadom hodiny budeš zapisovať (obsah hodiny, prítomní žiaci, spätná väzba k žiakom) Ti neskôr veľmi uľahčia tvorbu spätných väzieb na jednotlivých žiakov. Čím neskôr však hodiny budeš zapisovať, tým jednoduchšie je dôležité informácie zabudnúť a sám si tak skomplikuješ svoje úlohy mimo povinností počas hodín.

Aby si si mohol/mohla svoje hodiny zapísať, v navigačnom paneli, ktorý nájdeš v ľavej časti obrazovky, klikni na odkaz “Lekcie“. V hlavnej časti stránky sa Ti následne zobrazí zoznam lekcií (systém automaticky zobrazí Tvoje naplánované hodiny):

V prípade, že u nás vedieš viacero kurzov, zoznam s lekciami sa môže zdať neprehľadný a manuálne hľadanie jednotlivých hodín Ti môže zabrať veľa času. Práve preto sa nad zoznamom lekcií nachádza aj panel pre filtrovanie hodín. Nastavením niektorých z parametrov, ktoré tu nájdeš a stlačením tlačidla “Filter” sa Ti zobrazia hodiny, ktoré vyhovujú Tebe zvoleným podmienkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po tom, ako nájdeš svoju lekciu, stačí ak klikneš na jej názov (číselný kód označujúci poradie hodín). Aby si si bol/a istý/a, či si našiel správnu hodinu, riaď sa informáciami o tejto hodine – predmet, deň v týždni, dátum, čas, prípadne prihlásení žiaci. Ak si hodinu ešte nezapisoval/a, jej status bude určený ako “Naplánovaná“.

Po kliknutí na názov hodiny budeš presmerovaný/á na stránku, kde budeš zapisovať túto konkrétnu hodinu. Väčšina podrobností ohľadom hodiny (deň, začiatok, koniec, dĺžka hodiny a miestnosť) už budú predvyplnené a nemusíš ich meniť – ak sa však nejakým spôsobom zmenia aj tieto, môžeš meniť aj tieto (robiť to budeš v prípade doučovaní, kedy sa Ti niektoré hodiny preložia a Ty budeš musieť prepísať dátum). Aby si hodinu mohol/mohla úspešne zapísať, najskôr zmeň status hodiny z “Naplánovaná” na “Odučená(možnosti zobrazíš rozkliknutím okna). V okne “Odkaz pre teba” nájdeš informácie od našich koordinátoriek, takže toto okno nevypĺňaj (nájdeš tu predovšetkým informáciu o spätných väzbách, ktoré budeš vytvárať v polovici kurzu).

Pri každej hodine taktiež uvidíš aj dve okná ohľadom každého žiaka, ktorý sa v kurze/doučovaní nachádza – status žiaka a krátka spätná vázba k žiakovi. V okne status žiaka môžeš nastaviť, či bol žiak prítomný alebo neprítomný – toto je veľmi dôležité nastaviť predovšetkým pri kurzoch s viacerými žiakmi.

Okno krátka spätná väzba k žiakovi slúži pre Tvoje krátke poznámky k žiakom, ktorí sú v kurze. Toto okno nie je povinné vypĺňať, keďže však budeš v polovici kurzu písať na jednotlivých žiakov spätné väzby, tieto krátke poznámky o jednotlivých žiakoch na konkrétnych hodinách Ti môžu výrazne uľahčiť prácu so spätnými väzbami.

Po každej hodine, ktorú však odučíš, je dôležité, aby si opísal/a priebeh hodiny v okne popis hodiny. Prioritne toto okno slúži na zápis učív, ktoré ste na hodine preberali. To je znova dôležité pre tvorbu spätných väzieb, prípadne sa sám môžeš pozrieť, ktoré učivá ste spolu na kurze už preberali. Toto okno zároveň môžeš využiť na opis priebehu hodiny – všetko, čo Ti pomôže pri tvorbe spätných väzieb.

Ak si vyplnil/a všetky okná, ešte raz sa presvedč, či si zmenil status hodiny na “Odučená(ak status nezmeníš, hodina sa nezapíše do Tvojich výplat) a potvrď stlačením tlačidla “Uložiť“. Ak si sa rozhodol/rozhodla hodinu nezapísať, prípadne si zvolil/a nesprávnu hodinu, na vrátenie sa k zoznamu hodín používaj tlačidlo “Zrušiť“.

V niektorých prípadoch budeš zapisovať aj hodiny, ktorým priradíš iný status ako “Odučená“. Okrem naplánovanej a odučenej hodiny vo Freedu ešte rozlišujeme dva statusy hodín:

 • Preložená hodina – tento status hodine priradíš, ak sa hodina neuskutoční, ale preloží sa na iný deň/dátum a teda ju odučíš inokedy – toto sa Ti bude stávať predovšetkým pri hodinách individuálneho doučovania; v prípade kurzov sa hodiny budú prekladať iba v prípade štátnych sviatkov a prádzdnin. Hodina so statusom “Preložená” sa teda odučí v iný deň a preto sa Ti do výplat zapíše až po jej uskutočnení.
 • Zrušená hodina – ak Ti niektorá z našich koordinátoriek oznámi, že hodina je zrušená, znamená to, že hodina sa zrušila tesne pred plánovaným začiatkom a teda sa neuskutoční ani v náhradnom termíne. V tomto prípade sa Ti táto hodina ihneď zapíše do výplat, aj keď odučená nebola.

Filtrovanie v zozname lekcií

Občas môže byť náročné orientovať sa medzi všetkými lekciami, ktoré vo Fugu máš zapísané. Či už sa to týka Tvojich naplánovaných hodín alebo už odučených hodín. Z rôznych dôvodov budeš občas chcieť zobraziť iba niektoré konkrétne hodiny (či už budeš chcieť vyhľadať nezapísanú hodinu alebo odučené hodiny kvôli tvorbe spätných väzieb). Pre toto môžeš použiť funkciu filtrovania lekcií. Po otvorení odkazu “Lekcie,” nájdeš panel s touto funkciou nad zoznamom lekcií. Po výbere údaja, podľa ktorého chceš filtrovať (zobraziť výsledky), klikni na tlačidlo “Filter” pre aktualizáciu zoznamu hodín. Nižšie nájdeš vysvetlené spôsoby filtrovania, ktoré budeš využívať.

 • Filtrovanie podľa dňa v týždni – túto môžnosť budeš využívať najčastejšie; pomôže Ti zobraziť hodiny v zvolený deň.
 • Filtrovanie podľa lektora – prioritne sú v tejto možnosti nastavené Tvoje lekcie, avšak môžeš filtrovať aj lekcie priradené inému lektorovi – toto budeš využívať pri zastupovaných hodinách, kedy budeš vyhľadávať hodiny lektora, za ktorého zastupuješ.
 • Filtrovanie podľa dátumu – ak potrebuješ nájsť lekciu, ktorá sa uskutoční v určitý dátum, zadaj dátum do prvého z týchto okien. Kliknutím na ikonu kalendára sa Ti zobrazí kalendár, kde zvolíš deň. Taktiež môžeš použiť kombináciu oboch okien a určiť tak rozpätie dátumov, v ktorých lekciu hľadáš. (Ak chceš dátumy vymazať, klikni znova na ikonu kalendára a klikni na možnosť “Vymazať“)
 • Filtrovanie podľa prihlásených študentov – do tohto poľa môžeš zadať priezvisko žiaka, ktorý sa v kurze nachádza (vyhľadávanie podľa krstného mena nie je možné)
 • Filtrovanie podľa statusu hodiny – prioritne je nastavené, aby sa Ti zobrazovali naplánované hodiny, avšak môžeš si zvoliť vyhľadávanie aj medzi hodinami so statusom “Odučená,” “Preložená,” a “Zrušená“.

Zapisovanie lekcií, ktoré zastupujem

Vo Freedu sa Ti častokrát stane, že budeš zastupovať hodinu za niektorého z našich lektorov. To znamená, že hodinu odučíš a zaplatenú ju budeš mať Ty. Aby sa Ti však zapísala do Tvojich výplat, je nutné, aby si si ju vo Fugu zapísal/a. Podobne, ako pri zapisovaní Tvojich vlastných hodín, po prihlásení vo Fugu klikneš na odkaz “Lekcie“. Budú tu zobrazené Tvoje lekcie. Aby si zobrazil lekcie iného lektora, v časti na filtrovanie výsledkov je nutné v okne “Lektor/ka” nájsť meno lektora, za ktorého zastupuješ.

Po vybratí lektora sa Ti zobrazia jeho lekcie. Vyhľadaj hodinu, ktorú chceš zapísať a následne pokračuj ako pri zapisovaní svojej vlastnej lekcie (po otvorení niektorej z lekcií Ti systém automaticky priradí Tvoje meno a teda ho nemusíš meniť).

Prehliadanie výplat

Systém Fugo Ti taktiež umožňuje mať vždy aktuálny prehľad o Tvojej aktuálnej výplate, či výplatách z minulých mesiacov. Aby si si mohol/mohla výplaty zobraziť, v navigačnom paneli v ľavej časti stránky klikni na odkaz “Výplaty“. Pre zobrazenie detailov aktuálnej výplaty, klikni na tlačidlo “Klik pre zobrazenie” v hornej časti stránky. Ak chceš prehliadať niektorú z minulých výplat, klikni na dátum v stĺpci “Vytvorené”. Po zobrazení aktuálnej alebo minulej výplaty sa zobrazia detaily každej odučenej hodiny.

Môj rozvrh

Po tom, ako vo Freedu začneš viesť hodiny, budú Ti zapísané do Fuga a budeš si môcť prehliadať svoje aktuálne hodiny v rozvrhu. K tomu sa dostaneš tak, že v navigačnom paneli v ľavej časti stránky klikneš na odkaz “Môj rozvrh“. V možnostiach zobrazených nad hlavnou časťou rozvrhu, môžeš nájsť nástroje pre prehliadanie rozvrhu:

 • môžeš sa rozhodnúť zobraziť rozvrh z pohľadu jedného konkrétneho dňa, týždňa alebo dokonca celého mesiaca
 • zároveň si môžeš zvoliť konkrétny dátum (deň/týždeň/mesiac), v ktorom chceš Tvoje kurzy zobraziť

Nepomohol Ti tento návod alebo tu niečo chýba ?