Test z matematiky – Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Online test zo všeobecných študijných predpokladov

Prípravný kurz na prijímačky na bilingválne gymnáziá

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 15 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa typicky vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 60 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať. Čas Ti začne byť odrátavaný v momente, kedy vyplníš svoje kontaktné údaje a potvrdíš tlačidlom ďalej.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou, úlohy s viacerými správnymi odpoveďami a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou (vpisovanie výsledku).
  • Pri odpovediach s jednotkami, jednotku nevpisuj, VŽDY VPISUJ IBA ČÍSLO!
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Pri riešení môžeš používať kalkulačku, avšak vyhni sa používaniu iných pomôcok (knihy, internet), aby si sa dozvedel/a skutočnú úroveň svojich znalostí.

Prajeme Ti veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa
Otázka 1 z 15

Zo štyroch nižšie vypísaných čísel hľadáme také, ktoré spĺňa nasledujúce podmienky:  • je deliteľné číslom 6

  • po vydelení číslom 10 zostane párny zvyšok

  • najmenej dve z jeho číslic sú prvočísla


Ktoré z nasledujúcich čísel vyhovuje týmto podmienkam ?

Otázka 2 z 15


Bazén je naplnený do 40% svojho objemu.Za tri minúty natečie do bazéna 135 litrov vody. Ak vodu necháme pritekať 97 minút, naplní sa do polovice. Koľko vody sa vojde do celého bazéna ? Výsledok uveď v litroch.

Otázka 3 z 15


Zo všetkých osôb, ktoré sa zúčastnili školského výletu, tvorili dievčatá štyri sedminy a chlapci jednu tretinu. Okrem nich sa výletu zúčastnili aj dvaja učitelia. Koľko dievčat bolo na výlete?

Otázka 4 z 15


Ktorý z nasledujúcich číselných výrazov má najväčšiu hodnotu?

Otázka 5 z 15


Ivan prebehol dve tretiny trate. Teodor prebehol päť šestín trate. O koľko viac metrov prebehol Teodor než Ivan, ak je trať dlhá 1,5 km ?

Otázka 6 z 15


Žiaci sa počas prázdnin rozhodli vymaľovať školskú jedáleň. Minulý rok to trom žiakom trvalo 36 hodín. Koľko hodín by žiakom vymaľovanie jedálne trvalo, ak by sa k nim pridal ešte jeden žiak?

Otázka 7 z 15


V jednej z nasledujúcich premien jednotiek je chyba. Označ v ktorej:

Otázka 8 z 15

Koľko sekúnd bude trvať autu idúcemu rýchlosťou 72 km/h vzdialenosť 72 m?

Otázka 9 z 15


Aká je veľkosť uhla δ, ak vieš, že ABCD je rovnobežník?


Otázka 10 z 15


Ak mám našetrených 600€ a rozhodnem sa kúpiť x kusov knihy, ktorá stojí 11€ a 3 počítačové hry, z ktorých každá stojí 35€, koľko € mi zostane po nákupe? (viac než jedna odpoveď je správna)

Otázka 11 z 15

Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich. Výsledky vyhlasovali od prvého miesta. Tomáš si po vyhlásení prvého miesta spočítal pravdepodobnosť, že skončil druhý. Aká bola táto pravdepodobnosť v percentách ?

Otázka 12 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. Aký rok znázorňuje tento výsekový graf ?

Otázka 13 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. Koľko detí sa priemerne narodilo ročne v období 2015 až 2019 ? Zapíš ako desatinné číslo zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Otázka 14 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. V akom pomere bol počet narodených chlapcov k počtu narodených dievčat znázornených na výsekovom grafe ? Zapíš ako pomer v základom tvare.

Otázka 15 z 15

K nasledujúcim grafom sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Stĺpcový graf znázorňuje vývoj celkového počtu narodených detí v obci Neznáma za každý rok v rozmedzí rokov 2013 až 2019. Výsekový graf znázorňuje počet narodených chlapcov a dievčat v niektorom z rokov 2013 až 2019. Označ z nasledujúcich tie, ktoré sú nepravdivé alebo nevyplývajú z uvedených grafov.