Test z matematiky – Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímačky na sš

Online test z matematiky

Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímačky na stredné školy

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 20 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa typicky vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 60 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať. Čas Ti začne byť odrátavaný v momente, kedy vyplníš svoje kontaktné údaje a potvrdíš tlačidlom ďalej.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou (vpisovanie výsledku).
  • Pri odpovediach s jednotkami, jednotku nevpisuj, VŽDY VPISUJ IBA ČÍSLO!
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Pri riešení môžeš používať kalkulačku, avšak vyhni sa používaniu iných pomôcok (knihy, internet), aby si sa dozvedel/s skutočnú úroveň svojich znalostí.

Prajeme Ti veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa
Otázka 1 z 20

Doplň posledné dve číslice štvorciferného čísla 53** tak, aby bolo deliteľné zároveň tromi, štyrmi a piatimi.

Otázka 2 z 20

Vypočítaj a výsledok uveď v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na desiatky:

Otázka 3 z 20


Vyber možnosť, v ktorej sú čísla a, b, c správne usporiadané vzostupne:


a = dve štvrtiny čísla 52 zväčšené o 4
b = trojnásobok čísla 50 zmenšený o 25%
c = trikrát väčšie ako jedna tretina čísla 54
Otázka 4 z 20

Mobilný telefón s pôvodnou cenou 80 eur dvakrát zlacnel. Po druhom zlacnení o 15% bola jeho cena 59,84 eura. O koľko percent zlacnel mobil prvý krát?

Otázka 5 z 20

Polomery dvoch kružníc sú v pomere 3:5. Polomer väčšej kružnice je 15 cm. Vypočítaj obvod menšej kružnice v centimetroch (pre π použi hodnotu 3,14).

Otázka 6 z 20

Osem áut by odviezlo za 9 pracovných dní 510 vriec piesku. Koľko dní to bude trvať šiestim rovnako výkonným autám?

Otázka 7 z 20


Mestá X a Y sú vzdušnou čiarou vzdialené 180 km. Aká bude ich vzdialenosť v centimetroch na mape s mierkou 1 : 5 000 000 ?

Otázka 8 z 20

Hodnota výrazu 2¹⁰⁰⁰ + 2.2⁹⁹⁹ je:

Otázka 9 z 20

Sponzor venoval škole peniaze. Škola z nich dve tretiny použila na nákup pomôcok, jednu šestinu na odmeny šikovným žiakom a ostalo 58 €. Koľko eur venoval sponzor škole?

Otázka 10 z 20

Teplota vzduchu pri úpätí hory je 31°C. Na vrchole hory je teplota vzduchu -7°C. O koľko stupňov je vzduch na úpätí teplejší ako na vrchole?

Otázka 11 z 20

Vyrieš nasledujúcu rovnicu:


9 - 2 . [4 - 3 . (7 - 2x)] = 2 . (11 + x)

Otázka 12 z 20

Lekár ti predpíše 3 tabletky, ktoré máš užívať každú polhodinu. Ak prvú tabletku použiješ hneď, kedy užiješ poslednú tabletku ?

Otázka 13 z 20

Vo vrecku je 8 bielych guliek a niekoľko modrých. Pravdepodobnosť vytiahnutia bielej guľky je dve tretiny. Koľko je vo vrecku modrých guliek?

Otázka 14 z 20

Hádzanárskej súťaže sa zúčastnilo päť klubov. Hrali systémom každý s každým aj s odvetou. Koľko zápasov odohrali?

Otázka 15 z 20

K nasledujúcemu grafu sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:

V siedmej triede hodnotili zber papiera. Stĺpcový diagram znázorňuje výsledky šiestich najlepších zberačov. Zvyšných 18 žiakov triedy prinieslo spolu 200 kg papiera. Koľko kilogramov papiera priniesol priemerne každý žiak 7. triedy?


 

Otázka 16 z 20

K nasledujúcemu grafu sa vzťahuje viacero úloh (graf je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:

V siedmej triede hodnotili zber papiera. Stĺpcový diagram znázorňuje výsledky šiestich najlepších zberačov. Zvyšných 18 žiakov triedy prinieslo spolu 200 kg papiera. O koľko kilogramov viac priniesli chlapci na prvých troch miestach ako chlapci na 4. až 6. mieste?


Otázka 17 z 20

Koľko je 3,6 hl ?

Otázka 18 z 20

Koľko stupňovuhol α na obrázku ?

Otázka 19 z 20

Aký je obvod pravouhlého lichobežníka na obrázku v metroch ?

Otázka 20 z 20

Nalakovanie 1 dm² stojí 0,20 €. Koľko zaplatíme za nalakovanie dreveného kvádra s rozmermi 5 cm x 10 cm x 20 cm?