Test zo slovenčiny – Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímačky na sš

Online test zo slovenčiny

Prípravný kurz na Testovanie 9 a prijímačky na stredné školy

Online testy pre naše prijímačkové kurzy slúžia predovšetkým na získanie predstavy o úrovni aktuálnych vedomostí žiaka/žiačky. Po vyplnení testu Ti mailom pošleme výsledok vo forme počtu správnych odpovedí.
Testy sú zároveň dôležitým nástrojom pre našich lektorov a lektorky – už pred prvou hodinou majú predstavu o učivách či príkladoch, ktoré deťom spôsobujú problémy.

Ako správne vyplniť test ?

  • Test obsahuje 24 otázok a je zostavený z príkladov, ktoré sa typicky vyskytujú na prijímačkových testoch.
  • K vyplneniu testu máš k dispozícii 60 minút. Po uplynutí tohto času nie je možné na teste pracovať a môžeš ho iba odoslať. Čas Ti začne byť odrátavaný v momente, kedy vyplníš svoje kontaktné údaje a potvrdíš tlačidlom ďalej.
  • Test obsahuje úlohy s jedinou správnou odpoveďou, úlohy s viacerými správnymi odpoveďami a zároveň úlohy s krátkou otvorenou odpoveďou.
  • Pokiaľ odpoveď nevieš, netipuj. Otázku radšej vynechaj. Správnym tipovaním môžeme zle odhadnúť Tvoje znalosti.
  • Odporúčame nepoužívať žiadne pomôcky (učebnice, slovníky), aby si sa dozvedel/a skutočnú úroveň svojich znalostí.

Prajeme Ti veľa úspechov pri vypracovaní testu!

Pred začatím testu prosím vyplňte Vaše kontaktné údaje:

Vaše meno a priezvisko
Vaša emailová adresa
 

Označ možnosť, v ktorej sú všetky slová napísané pravopisne a gramaticky správne.

V ktorej z uvedených možností nie je chyba v písaní veľkých písmen?

V ktorej možnosti sú správne doplnené interpunkčné znamienka?

Označ možnosť, v ktorej nedochádza k spodobovaniu.

Akým slovotvorným postupom sú vytvorené slová učiteľ, nadčas, predškolský ?

Ktoré slovo bolo utvorené rovnakým spôsobom ako slovo zmysluplnejšie ?

V ktorej možnosti sú správne doplnené i/í/y/ý?

Urč správnu slovodruhovú platnosť nasledujúcej vety týkajúcej sa vety so slovom okolo:

Okolo domu rástli kvety.

Urč správnu slovodruhovú platnosť nasledujúcej vety týkajúcej sa vety so slovom okolo:

Prechádzal iba okolo.

Urč správnu slovodruhovú platnosť nasledujúcej vety týkajúcej sa vety so slovom okolo:

Mal okolo 30 rokov.

Slovesný vid slovies hanobí a vysmieva sa je:

V nasledujúcej vete sa podstatné mená skloňujú podľa vzorov:


Už iba vaši staručkí prarodičia spomínajú, že po lete brány škôl zostali zatvorené.

Označ možnosť, v ktorej poradie vetných členov zodpovedá slovám v nasledujúcej vete:


Držiteľ Nobelovej ceny dostáva pamätnú medailu.

Vyber správne tvrdenia o vete:
Čísla ma fascinujú vo všetkých tvaroch a formách.

Zaraď text ukážky do príslušného jazykového štýlu:
Teleso ponorené do kvapaliny je nadnášané hydrostatickou vztlakovou silou, ktorá sa rovná tiaži kvapalného telesa o objeme rovnajúcom sa objemu ponorenej časti telesa.

Podľa charakteristických znakov urči slohový postup.
Najprv vyznačíme miesto, kde chceme mať gombík. Ihlou zachytíme niť o látku, navlečieme do dierky gombíka a pretiahneme do druhej dierky. Potom striedavo zapichujeme ihlu do látky a do dierok gombíka. Dbáme na správne držanie ihly. Kolmo napichujeme aj vypichujeme.

Pomenuj umelecký jazykový prostriedok: „kvapka šťastia.“

Urči rým v nasledujúcej strofe:K tomuto textu sa vzťahuje viacero úloh (text je zobrazený pri každej úlohe). Pozorne si prečítaj úlohu a vyrieš ju:
Účelom textu je:


 Označ všetky tvrdenia, ktoré vyplývajú z textu.
 


Z poslednej vety vypíš slovo, v ktorom sa nachádza slabikotvorná spoluhláska.


 


Podčiarknuté slovo v ukážke možno nahradiť slovom:


 


Saunový kúpeľ by nemal prekročiť:


 


Aký jazykový štýl je uplatnený v uvedenej ukážke?