Lektorka Žaneta

Lektorka Žaneta u nás učí angličtinu a slovenčinu. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočenie anglického a ruského jazyka na Prešovskej univerzite

Rada číta knihy, sleduje seriály, aby sa zdokonalila ako v slovenčine a angličtine, tak aj v ruštine. Vzdeláva sa v odbore psychológie a rada trávi čas v prírode.

Vo Freedu vedie individuálne kurzy doučovania, kurzy prípravy na Testovanie 9, prijímačky na 8-ročné a bilingválne gymnáziá.

Prečo rada učíš?

Učenie ma napĺňa radosťou, že som niekomu mohla pomôcť, kto to potreboval a daný človek sa v tom zlepšil.