FAKTY O FREEDU

Zopár štatistík o našom vzdelávacom centre

Odučených hodín
múdrejších hlavičiek
Skúsených lektoriek a lektorov

ONLINE TESTY

Spravte si test a zistite svoju jazykovú úroveň

Union_flag_1606_(Kings_Colors)
Germany_PresentDay